ขออภัย ระบบจะเปิดให้ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 มิถุนายน 2560